gucci pet sale rush, sneeakers, schoenen dames.

gucci pet Dit blijkt uit een inventarisatie onder de pensioenfondsen die maandag bekend wordt gemaakt. Alle fondsen hebben inmiddels hun cijfers op orde en hebben die cijfers met de deelnemers gecommuniceerd. De kortingen die zijn aangekondigd, lopen uiteen van een 0,5 procent tot bijna 6 procent. De fondsen die de grootste kortingen doorvoeren, zijn onder meer het pensioenfonds Sappi (5,5% korting), Jaarbeurs (5,6%), C1000 (4,6%), Vereenigde Glasfabrieken (4,2%) en GITP (4,2%). Daarnaast wordt er onder meer gekort door de fondsen Agrarische Handel (0,5%), Beambten Mijnbedrijf (0,6%), Dierenartsen (3,1%), Elsevier (1,4%), Enci (3,9%), Getronics (3%), Kappersbedrijf (2,8%), Metaal- en elektrotechniek (0,5%), Openbare Apothekers (3,7%), Tandtechniek (2%), Ten Cate (2,6%), Unisys (1,7%), Vlakglas/Glazeniers (1,2%), Wonen (3,3%), Xerox (2,6%).AmbtenarenVolgens de inventarisatie zijn er echter meer fondsen die de pensioenen dit jaar iets kunnen verhogen omdat de financiële resultaten behoorlijk zijn. Bij de fondsen die de pensioenen iets kunnen verhogen, zijn het ABP (voor ambtenaren en onderwijzend personeel) en Zorg Welzijn (met name voor werknemers in de zorg). De financiële gezondheid van de pensioenfondsen wordt voornamelijk gemeten aan de hand van de dekkingsgraad. Die graad geeft aan hoe groot het vermogen is dat staat tegenover de toegezegde pensioenen nu en in de toekomst. Een dekkingsgraad van 110 procent geeft dus aan dat tegenover €100 aan toegezegde pensioenen €110 in kas is. Toezichthouder De Nederlandsche Bank eist dat de fondsen een minimale dekkingsgraad hebben van ongeveer 105 procent om eventuele tegenvallers in beleggingen op te vangen.